İşyeri Sigortası Hakkında

İşyeri Sigortası

İşletmelerin her çeşidi, değişen risklere karşı korunma ihtiyacı duymaktadır. Pek çok işveren, mülkünü ve gelirini korumak için işyeri sigortası yaptırmaktadır. 

İşyeri Sigortası Nedir?

İşletme sahibi olmak, birçok insanın hayalidir. Kendi işinin patronu olmak, bağımsızlığı ve başarıyı arzulayan pek çok kişinin hedefidir. Ancak, işletme sahibi olmanın getirdiği bir dizi sorumluluk da vardır. İş yerinizin güvenliğini sağlamak da bu sorumlulukların en önemlilerinden biridir. İşyerini korumak isteyen pek çok kişi işyeri sigortası nedir? sorusunu sormaktadır.

Kısaca açıklamak gerekirse, iş yeri sigortası, işletmenizin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir tür sigortadır. Bu sigorta, iş yerinizde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, su baskını gibi beklenmedik durumların finansal yükünü hafifletmektedir. Aynı zamanda, iş yerinde çalışanlarınızın veya üçüncü şahısların yaşayabileceği kazaların ve zararların da maliyetini karşılamaktadır.

İş yeri sigortası, işletmenizin fiziksel varlıklarını ve ekipmanlarını korumaktadır.  Bir yangın veya doğal afet sonucu iş yerinizde meydana gelebilecek hasarların tamir veya yeniden inşa maliyetlerini karşılamaktadır.

Beklenmedik olaylar her zaman meydana gelebilir ve işletmenizi etkileyebilmektedir.  İş yeri sigortası, işletmenizin bu tür olaylara karşı direncini artırır ve işletme devamlılığını sağlamaktadır.

İşyeri Sigortası Türleri

İşyeri paket sigortası; işyeri ile işyeri içerisinde yer alan demirbaşların, zararlarına ve hasarlanmalarına karşı korumak adına gerekli teminat grupların içeren sigorta paketidir.

Hem ufak hem de büyük ölçekli işletmeler için işyeri sigortası eksiksiz teminat seçeneği ve esnek teminat seçeneği bulunur. İşyeri poliçesi ile verilen geniş kapsamlı teminatlar sayesinde işyeri rahat bir şekilde güvence altına alınabilir.

İşyeri paket ile tek bir poliçede bütün risklere karşı alınan bedeller güvence altına alınabilir.

İşyeri Yangın Sigortası; işyerinin mevcut ortamı neresi olursa olsun, yangın meydana gelme olasılığı her zaman bulunur. Orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmeler yangın durumu, hırsızlık durumu, sel durumu ve su baskınından; iş durması, kar kaybı ile kira kaybına kadar çok sayıda rizikoya karşı teminat altına alınabilmektedir. Yangın durumunda, kontrol altına alınamayan haller ile var olan hasarlar güvenceye alınır.

İşyeri Hırsızlık Sigortası; işyerleri her daim birbirinden farklı riskler taşımaktadır. İşyeri sigortasının yapılmasının önemli sebeplerinden bir tanesi ise sıkça karşılaşılan hırsızlık durumlarıdır. Hırsızlık durumunda çalınan eşyalar işyerine ciddi oranda maddi zarar verir. Bu durumlara karşı olarak da işletme sahipleri sigortalarını yaptırarak mevcut bütçelerini koruma altına alır.

İşyeri Sigortası İçin Gerekli Belgeler

İş yeri sigortası, işletmenizin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan önemli bir güvence aracıdır. Ancak, iş yeri sigortası poliçesi satın alırken sağlanması gereken belgeler konusunda birtakım prosedürler vardır. İş yeri sigortası yaptırmak isteyen pek çok kişi, iş yeri sigortası için gerekli belgeler nelerdir? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır.

İş yeri sigortası başvurusu yaparken, işletmenizin temel bilgilerini sağlamanız gerekir. İşletme bilgileri, işletmenin adı, adresi, faaliyet alanı ve vergi kimlik numarasını içermektedir. Sigorta şirketi, işletmenizin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak ek bilgiler isteyebilmektedir.

İşletmenizin mülkiyetini belgeleyen tapu veya kira sözleşmesi gibi belgeler, iş yeri sigortası başvurusu için gereklidir. Bu belgeler, iş yerinizin sahibi veya kiracısı olduğunuzu doğrular ve sigorta poliçesinin doğru bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

İşletmenizin varlıklarını (makine ekipman, mobilya, bilgisayarlar vb.) ve bunların değerlerini belirten bir liste sağlamanız gerekebilmektedir. Sigorta şirketinin doğru bir şekilde mülkiyet sigortası poliçesi oluşturmasına yardımcı olmaktadır.

İş yerinizde çalışanların sayısı ve işlevleri hakkında bilgi vermeniz gerekebilmektedir. Bazı sigorta poliçeleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi çalışanlarla ilgili riskleri de kapsamaktadır.

İş Yeri Sigortası Neleri Kapsar?

İşletme sahipleri olarak, iş yerimizi çeşitli risklere karşı korumak istiyoruz. İşletme sahipleri iş yeri sigortası neleri kapsar? Sorusunu sormaktadır.

İş yeri sigortası, işletmenizin fiziksel varlıklarını korumaktadır. Bu kapsam altında, iş yerinizin binaları, ekipmanları, makine ve mobilyaları gibi varlıklarınız yangın, hırsızlık, su baskını gibi beklenmedik olaylara karşı korunmaktadır.

İş yeri sigortası, işletmenizde çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi risklerini de kapsamaktadır. Bir çalışanın iş yerinde yaralanması veya hastalanması durumunda, iş yeri sigortası, tıbbi masraflarını, rehabilitasyon maliyetlerini ve kayıp gelirlerini karşılayarak hem çalışanınızı hem de işletmenizi korumaktadır.

İşletmeniz, müşterileriniz, ziyaretçileriniz veya genel halk için potansiyel riskler barındırmaktadır. Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, işletmenizin üçüncü şahıslara zarar vermesi durumunda ortaya çıkabilecek mali yükümlülükleri karşılamaktadır.

İşletmenizin faaliyetlerini geçici olarak durdurması durumunda oluşabilecek gelir kaybını karşılayan bir poliçe türüdür.

Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler, işletmenizin faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilmektedir.  Doğal afet sigortası, bu tür olayların neden olduğu maddi zararları karşılayarak işletmenizin finansal güvenliğini sağlamaktadır.

İş Yeri Sigortası Neleri Kapsamaz?

Her sigortada olduğu gibi iş yeri sigortasının da çeşitli kapsamları bulunmaktadır. İş yeri sigortası neleri kapsamaz? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır.

İş yeri sigortası dahilinde olmayan durumlar şunlardır,

 • Kasten Yapılan Hasarlar
 • Terör ve Savaş
 • Doğal Afetlerin Belirli Türleri
 • Fiziksel Olmayan Hasarlar
 • Kurumsal Sorumluluk ve Ceza Davaları
 • İşletme Hatası veya İhmal

İş yeri sigortası poliçesi almadan önce, sigorta şirketinizin poliçenin kapsamını ve dışında kalan durumları dikkatlice incelemeniz önemlidir. Ayrıca, işletmenizin özel ihtiyaçlarını ve risklerini değerlendirerek, eksiklikleri gidermek için ek sigorta poliçeleri düşünebilirsiniz.

İş Yeri Sigortası Ek Teminatları

İşletmenizin özel ihtiyaçlarını ve risklerini daha iyi karşılamak için standart poliçenin ötesine geçen bir dizi ek teminat bulunmaktadır. İş yeri sigortası ek teminatları nelerdir? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır.

İşletmenizin faaliyetlerini geçici olarak durdurması durumunda oluşabilecek gelir kaybını karşılayan bir ek teminattır. Örneğin, bir yangın sonucu iş yeriniz kullanılamaz hale geldiğinde, kira kaybı sigortası, kira gelirlerinizin bir kısmını veya tamamını karşılayarak işletmenizin finansal kayıplarını en aza indirir.

İşletmenizin ani bir olay nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurması durumunda oluşan gelir kaybını karşılayan bir ek teminattır.

İşletmenizin ürettiği veya satışını yaptığı ürünlerin neden olduğu zararlarla ilgili doğabilecek mali sorumlulukları karşılayan bir ek teminattır.

İşletmenizin çalışanlarına yönelik kaza veya hastalık gibi durumlar sonucu oluşabilecek mali sorumlulukları karşılayan bir ek teminattır.

İşletmenizin hukuki danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayan bir ek teminattır.

Standart yangın sigortası poliçenizde yer almayan özel risklere karşı ek koruma sağlayan bir teminattır. Örneğin, yangın sonucu oluşabilecek duman hasarı veya yanmaya bağlı olarak oluşabilecek ek maliyetler ek sigorta kapsamında değerlendirilebilir.

İş Yeri Sigortası Tazminat Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

İş yerinde herhangi bir kaza ile karşı karşıya kalan pek çok kişi tazminat ödemesi beklemektedir. İş yeri sigortası tazminat ödemesi ne zaman yapılır? Sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

İlk adım olarak, oluşan zararı sigorta şirketine bildirmeniz gerekmektedir. Zararın ne zaman ve nasıl meydana geldiğini, hasarın boyutunu ve diğer ilgili bilgileri içeren bir başvuru yapmanız önemlidir. Sigorta şirketi, başvurunuzu aldıktan sonra tazminat sürecini başlatır.

Sigorta şirketi, başvurunuzu aldıktan sonra hasarı değerlendirecek ve incelemeye başlayacaktır. Değerlendirme sürecinde, hasarın nedeni, miktarı ve poliçede belirtilen kapsam incelenir. Sigorta şirketi, gerekirse uzmanların da katılımıyla hasarı detaylı bir şekilde değerlendirir.

Hasarın değerlendirilmesinin ardından, sigorta şirketi tazminat miktarını belirler. Miktar, poliçenizde belirtilen limitlere ve hasarın boyutuna göre belirlenir. Sigorta poliçenizdeki teminatlar ve koşullar doğrultusunda tazminat miktarı hesaplanır.

Tazminat miktarı belirlendikten sonra, sigorta şirketi tarafından iş yeri sahibine ödeme yapılır. Ödemenin ne zaman yapıldığı genellikle hasarın büyüklüğüne, sigorta poliçesinde belirtilen sürelere ve sigorta şirketinin iç süreçlerine bağlıdır.

İş Yeri Sigortası Avantajları

İşletme sahipleri olarak, iş yerimizin karşılaşabileceği riskler konusunda endişeleniriz. Endişelerimizi gidermek için, iş yeri sigortası devreye girer ve işletmemizi çeşitli belirsizliklere karşı korumaktadır. İş yeri sigortası avantajları şöyle sıralanabilmektedir,

 • Maddi Güvence Sağlar
 • Yasal Koruma Sağlar
 • İşletme Devamlılığını Sağlar
 • Çalışan Memnuniyetini Artırır
 • Rekabet Üstünlüğü Sağlar

İş Yeri Sigortası Fiyat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş yerini ve çalışanlarının haklarını korumak için iş yeri sigortası yaptırmak isteyen pek çok kişi, iş yeri sigortası fiyat hesaplaması nasıl yapılır? Sorusunu sormaktadır.

İş yeri sigortası fiyatı, işletmenizin büyüklüğü, faaliyet alanı ve konumu gibi temel bilgilere dayanır. Sigorta şirketi, işletmenizin risk profiline göre fiyatlandırma yapar. Örneğin, bir restoran ile bir ofis binası farklı risk profillerine sahiptir ve dolayısıyla farklı fiyatlar alabilmektedir.

İş yeri sigortası poliçesi genellikle iş yerinizin fiziksel varlıklarını korur. Sigorta şirketi, işletmenizin binaları ve ekipmanları gibi varlıklarınızın değerini belirlemek için mülkiyet bilgilerini dikkate alır.

İş yeri sigortası poliçeleri farklı kapsamlara sahiptir. Temel bir poliçe yanı sıra ek teminatlar da eklenebilir. Sigorta kapsamının genişliği, poliçenin fiyatını etkileyen önemli bir faktördür.

İş yeri sigortası poliçesi, işletmenizde çalışanların sayısı ve işlevleri gibi faktörlere göre fiyatlandırılabilir

Daha önceki sigorta talepleri ve işletmenizin geçmişteki riskler de poliçenin fiyatını etkileyebilir. Sigorta şirketi, işletmenizin risk geçmişini değerlendirerek fiyatlandırmayı belirler.

Kapsamlı İşyeri Sigortası

Kapsamlı iş yeri sigortası, işletmenizin çeşitli belirsizliklerden kaynaklanabilecek maddi ve hukuki zararları karşılayarak sizi korumaktadır.

İş yeri sigortası, çalışanlarınızın iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi risklerini de kapsar. Bir çalışanın iş yerinde yaralanması veya hastalanması durumunda, iş yeri sigortası, tıbbi masrafları ve kayıp gelirleri karşılar. Bu da hem çalışanlarınızı hem de işletmenizi korur.

İşletmenizin, müşterilerinizin veya ziyaretçilerinizin zarar görmesi durumunda ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları karşılar. Bir müşterinin iş yerinizde düşmesi veya bir ürününüzün neden olduğu zararlar gibi durumlar söz konusu olduğunda, üçüncü şahıs sorumluluk sigortası sizi korur.

Kapsamlı iş yeri sigortası poliçeleri işletmenizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

İşyeri Sigortası Hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

İşyeri Sigortası ile ilgili sıkça sorulan sorular hakkında

İşyeri Sigortası nasıl hesaplanır?

Bir işveren, iş yerinde yer alan kişilerin mevcut sağlık ve güvenlik risklerini incelemeli ve bunu doğru bir şekilde yönetmelidir. Bunun haricinde işyerinde meydana gelebilecek zarar durumları ile hasar durumlarına karşı önlem alınması da gerekmektedir. Bu sayede yaşanabilecek olumsuzluklarda daha kolay çözümler elde edilir.

İşyeri sigortanızı Bifiyatla.com üzerinden hesaplayarak doğru fiyata ulaşabilirsiniz!

İşyeri Sigortası nasıl yapılır?

İşyerleri ufak ölçekli ya da büyük ölçekli olacak şekilde farklılık göstermektedir.

İşyerlerinin özelliklerine göre oluşabilecek olan risk durumları birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle meydana gelebilecek olan risk durumlarını doğru tayin etmek gerekir. Doğru riskleri belirleyerek poliçe oluşturmak, işyerini tam kapsamlı şekilde koruyacaktır.

İşyeri Sigortası içerisinde hangi teminatlar yer alır?
İşyeri paket ile yangın durumu, sel durumu, infilak, hırsızlık durumu, kasa hırsızlıkları başta olmak üzere işyerinin bulunduğu binanın, demirbaşlarını, makinelerini ve de teçhizatınızı kapsam içerisine alabilirsiniz. Poliçe sayesinde sunulan bu teminat ile çok sayıda risk koruma altına alınabilir. İşyeri sigortası içerisinde yer alan teminatlar;
 • Üçüncü Şahıslara
 • Karşı Sorumluluk Teminatı,
 • Araç Çarpması Teminatı,
 • Cam Kırılması Teminatı,
 • Dâhili Su ve Sel Su Baskını Teminatı,
 • Deprem Teminatı,
 • Yıldırım Teminatı,
 • Yangın Teminatı,
 • Duman Teminatı,
 • Enkaz Kaldırma Masrafları,
 • Fırtına Teminatı,
 • Grev, Lokavt, Terör Teminatı,
 • Hırsızlık Teminatı,
 • İnfilak Teminatı,
 • Kar Ağırlığı Teminatı,
 • Kira Kaybı Teminatı,
 • Komşulara Karşı Sorumluluk Teminatı,
 • Mal Sahibine Karşı Sorumluluk Teminatı,
 • Yer Kayması, Teminatlarıdır.
İşyeri paket sigortası fiyatları nasıl belirlenir?

İşyeri sigortası ücretlerinin belirlenmesinde, işyerinin özellikleri ve yapılan faaliyetlerinin niteliği dikkate alınarak yapılan risk analizi sonucunda belirlenir. Sigorta fiyatları bütün iş yerlerinde aynı değildir.

Alınan teminatlar ile ek teminatlar doğrultusunda poliçe fiyatları ortaya çıkar. İşyeri için uygun fiyatı bulma aşamasında sigorta danışmanları yardımcı olmaktadır.

İşyeri sigortası için oluşturulan sigorta teklifi ile sigorta poliçesi ihtiyaçlara uygun şekilde hazırlanır. Hazırlanan bu işyeri sigortası ücreti işyeri özellikleri ve beklentiler doğrultusunda hazırlanmaktadır.

İşyeri Sigorta hesaplaması nasıl yapılır?

İşyerleri için uygun sigorta hesaplaması yapılırken belli başlı durumlar dikkate alınır. Bunlar;

 • Bina Yapısı özellikleri,
 • Güvenlik Önlemlerinin seviyesi,
 • İş Yerinin Bulunduğu Konumun özellikleri,
Olmak üzere çok sayıda etken, risk faktörlerini değiştiren unsurlar içerisindedir.

Online işyeri sigortası hesaplaması ile işyeri sigortası teklifi isteyebilirsiniz. Almış olduğunuz bu sigorta tekliflerini incelerken aklınıza takılan bütün sorularınız için Bifiyatla.com ekibinden destek alabilirsiniz.

İşyeri Sigortası İçin

Hemen Teklif Al!

İşyerininizin tüm riskleri için en iyi fiyat Bifiyatla’da!

business building svgrepo com

İşyeri Sigortası

CAPTCHA