Menü

Hemen Teklif Al

En Uygun Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatları

DEPREM SİGORTASI

ARAÇ

Sizin için en iyi araç sigorta & kasko teklifi bifiyatla’da

SAĞLIK

Sizin için en uygun sağlık sigortası teklifi bifiyatla’da

DASK

Eviniz için en güvenli sigorta teklifi bifiyatla’da

İŞYERİ

İşyerininizin tüm riskleri için en iyi fiyat bifiyatla’da

Teklif Alın

Teminatlar, ana sebebin deprem olduğu bina hasarlarını kapsamaktadır. Deprem veya depremin tetiklemiş olduğu doğal afetler zorunlu deprem sigortası sayesinde güvenceye alınmıştır.

Poliçelerde yer alan azami teminat sınırı ise 190 bin TL şeklinde belirlenmiştir. Zorunlu deprem sigortası, mevcut hasarın söz konusu olan limitten yüksek boyutlarda olduğu hallerde yine azami limiti üzerinden maddi kaybı karşılamaktadır.

Doğal afet sigortasında yer alan teminatlar, mesken olarak kullanılan binaların tamamını kapsamaz. DASK yönetmeliği doğrultusunda bazı binalar kapsam dışına bırakılmıştır. Bu duruma göre;

 • Kamu kurumu özelliğinde olan binalar,
 • Köyde devamlı oturanlarca kullanılan köy yerleşik alanlarında mevcut binalar,
 • Ticari veya sınai amaçlara kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz açıdan etkileyecek şekilde değiştirilen veya zayıflatıldığı anlaşılan binalar,
 • Projeye uygun olmayan binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılması kararlaştırılan binalar ve mesken kullanılamayacak bakımsı binalar

deprem sigortası kapsamında sigortalanamaz.

Doğal afet sigortası yönetmeliği doğrultusunda zorunlu deprem sigortası kapsamlarının dışında kalan çok sayıda hâl bulunmaktadır. Buna göre;

 • Enkaz kaldırma masraflarının haricinde kâr kaybı meydana getiren, kira mahrumiyeti yaratan, alternatif ikametgâh masrafları ile işyeri masrafları gibi zararlar,
 • Taşınır mal ve taşınır eşyalar,
 • Ölüm de dâhil tüm fiziksel zararlar,
 • Manevi tazminatlara ilişkin yapılan talepler,
 • Deprem sebebiyle ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, tsunami ile yer kaymasının haricindeki maddi hasarlar,
 • Depremden bağımsız olarak mevcuttaki binanın kusur ve özelliklerinden ortaya çıkan zararlar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

DASK poliçelerinde fiyatlandırma, farklı ölçütler baz alınarak ortaya çıkarılır.

 • Yapım yılı,
 • Yapım tarzı,
 • Metrekaresi,
 • Bulunduğu il,
 • Hasar düzeyi,

fiyat belirlemede etkilidir.

DASK poliçeleri bir -sene geçerlidir. Yenileme uygulamaları poliçenin bitimine 1 ay kala başlayıp poliçenin o bitiş tarihini aşmaksızın iki aylık sürede gerçekleştirilir. Poliçenin yenilenmesiyle meydana gelecek olan yeni primler adına yenileme sayısına bağlı indirim sağlanabilir.

Depremin doğrudan sebep olduğu ya da dolaylı olarak sebep olduğu maddi zararları kapsamına alan önemli bir sigorta poliçesidir. Depremin sonucunda meydana gelebilecek olan yangın durumu, infilak hali, dev dalga durumu ya da yer kayması gibi afetlerle bağlantılı hasarlar, zorunlu deprem sigortası ile karşılanır.

Dask Zorunlu Deprem Sigortası hakkında sıkça sorulanlar?

DASK her sene bir kez yapılmaktadır. Buna ek; poliçe bitişini 30 gün geçmeyecek biçimde her sene yenilenmelidir.

İş yerleri bu doğal afet sigortası teminatında değildir. Fakat iş yerinin yer aldığı binada konut veya konutlar yer alıyorsa eğer zorunlu deprem sigortası, bu iş yeri için de zorunlu olmaktadır.

DASK poliçesi yaptırırken sigortalının;

 • C kimlik nosu,
 • Açık adresi,
 • Bazı hallerde Tapu belgesi gerekmektedir.

Doğal afet sigortasının başlangıç ve yenileme aşamalarında sigortalının prim tutarını ilk önce ödemesi gerekmektedir. Bu işlem bankalar veya sigorta acentelerinden yapılabilir.

Doğal afet sigortası poliçesinin konutun satın alınmadan veya kiralamandan evvel yaptırılması gerekmektedir. Bu poliçeyi yaptırılmadan elektrik, doğalgaz gibi abonelikler açılamamaktadır. Bu yüzden zorunlu deprem sigortası öncelik olarak değerlendirilmelidir.

Doğal afet sigorta poliçesi başvuruları sigorta acenteleri ile sigorta şirketleri ve de bankalar tarafından yapılmaktadır.

Başvuru için T.C kimlik numarası ile açık adres yeterlidir. Bazı durumlarda tapu belgesi de istenebilmektedir.

Doğal afet sigortası normal durumlarda iptal edilemez. Fakat DASK kapsamında bir konuta sehven ikinci poliçenin yapılması halinde sistem otomatik iptal sağlar veya sonrasında manüel iptal gerçekleşir.

Zorunlu olması sebebiyle poliçenin iptal edilmesi durumu mümkün değildir. Fakat müşteri talebi varsa 2 aylık yenilenme süresinde sigorta veya acente değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ülkemizde Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri