Yabancı Sağlık Sigortası Hakkında

Sizin için en uygun sağlık sigortası teklifi bifiyatla’da

Sigortalıya ait;

Adı-Soyadı bilgisi,
Pasaport Numarası,
Ülke Kodu,
Telefon Numarası,
Doğum Yeri ile Tarihi,
Sigortalı bireyin Baba Adı,
Bireyin Cinsiyeti,
Bireyin Boy ve Kilosu,
fiyat sorgusu için gerekli bilgilerdendir.

11.04.2014 tarihinde işleme alınmış olan 6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamınca, yabancı uyruklu bireylerin; ülke sınırları içerisinde ikamet etme izni almak isteyen ve de ikamet tezkeresi başvurusu yapan yabancı uyruklu bireylerin mutlaka yaptırmak zorunda oldukları sağlık sigortasıdır.

Yabancı uyruklu sağlık sigortası, 0 ila 70 yaş arasında yer alan yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. Ancak yaş aralığı sigorta şirketlerince değişkenlik gösterebilmektedir.

Yabancı sağlık sigortası poliçesinde yer alan teminat halleri ile teminat limitleri dâhilinde müşterilerin sağlık hizmetleri masrafları karşılanır.

Yatarak Tedavi Teminatı içerisinde;

Cerrahi yatışlar ve dâhili yatışlar,

Diyaliz hizmeti,

Kemoterapi tedavisi,

Koroner anjiyografi harcamalarından oluşur.

Küçük müdahale, Radyoterapi uygulaması, Yoğun bakım, Standart bir kişilik özel oda ile yemek ve bir refakatçi masrafları da yine bu teminattan karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı içerisinde;

Sigortalı bireylerde meydana gelen sağlık hizmeti alma ihtiyaç durumlarında bu hizmetin hastanelerde gerçekleştireceği;

Anjiografiler,

Doktor muayenesi,

Reçeteli ilaç, kullanılan malzemeler, tanı ve teşhis tetkikleri ve endoskopik uygulamalar,

MR ve anjio,

Nükleer tıp ve algoloji uygulamaları;

Ben ve siğil alım işlemleri,

Radyografik incelemelerin masrafları yabancı sağlık sigortası poliçesinde yer alan teminat limiti içerisinde karşılanır.

Yabancı sağlık sigortasından yalnızca yabancı uyruklu bireyler sigortalanabilir. T.C vatandaşları poliçe kapsamında sigortalanamamaktadır.

Bu sigorta yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında geçerli olup, ülke sınırları dışında geçerliliğini yitirecektir. KKTC yurt dışı kabul edilmektedir.

2014 senesinde yürürlüğe girerek zorunlu hale gelmiş yabancı uyruklu sigorta poliçesi, T.C. sınırları içerisinde oturum izni ya da ikamet tezkere başvurunda bulunan yabancı uyruklu bireylerin yaptırması gereken önemli bir sigortadır. Bu sigortaya sahip olmayan yabancı uyruklu bireylere, emniyet ülke sınırları içinde çalışma izni vermemektedir.

Birçok nedene bağlı olarak ülkemize yerleşen yabancı vatandaşların bu esnada karşılaşacağı sağlık riskleri bulunmaktadır. Yaşanacak sağlık problemi esnasında sağlık hizmetinden yararlanmaları için gerekenler pek bilinmemektedir.

Eşlerden bir tanesinin Türk vatandaşı olup SGK’ya kayıtlı olması halinde eşini de sigortalı yaptırabilir. Fakat Türk vatandaşı değil ya da SGK’ya kayıtlı olmaması halinde ikamet tezkeresi ile oturma izni için de yabancı sağlık sigortası olması gerekmektedir.

  1. Başvuru sahibine ait pasaport,
  2. Eğer mevcutsa eski ikamet belgesi,
  3. Önceden yabancılara verilmiş geçici T.C kimlik numarası veya vergi numarası.

Hemen Teklif Al!

En Uygun Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları