Kasko Sigortası Hakkında

Sizin için en iyi araç sigorta & kasko teklifi bifiyatla’da

Kasko sigortası fiyatları, belli faktöre ve teminatlara göre belirlenmiş geniş bant aralığına sahiptir. Bunlar;

 • Poliçedeki mevcut teminatlar,
 • Katılımcının durum hasar frekansı,
 • Aracın markası, aracın modeli ve rengi
 • Sigortalının yaşı ve mesleği de mevcut fiyatlandırmayı belirleyen faktörlerdir.

Kasko sigortası içerisinde yer alan teminatlar, mevcuttaki sigorta şirketlerince standartlara oturtulmuştur. Ancak ek teminatlar şirketten şirkete göre değişiklik gösterir. Sigorta teminatları;

 • Aracın motorlu ya da motorsuz taşıtlarla çarpışması durumunda meydana gelen hasarlar,
 • Aracın hareket halindeyken veya durduğu sırada sigortalının veya aracı kullananın iradesinin dışında oluşan harici etkiler ile buna bağlı ortaya çıkan aracın devrilmesi, araç düşmesi, araca bir cisim çarpması gibi kazalar,
 • Fiil ehliyeti bulunmayan bireylerin sebep olacağı kazalar ile üçüncü kişilerce yapılan hareketlerin sebep olduğu zararlar,
 • Taşıtın yanması, taşıtın kendisinin veya parçalarının çalınması, çalınma durumuna teşebbüs sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Deprem, dolu ve kargaşa gibi durumlardan doğabilecek zararlar da kasko sigortasında bütün sigorta şirketinin kapsamına aldığı teminatlardır. Ancak, ek teminatlar şirketlere göre farklılık içermektedir.

Kasko poliçesi teminatına eklenebilecek olan teminatlar şu şekildedir;

 • Ülke dışında oluşabilecek hasarlar,
 • Kurallara uyulmaması halinde trafikten çekilen taşıtlarda oluşabilecek olan hasarlar
 • Enflasyon durumunda teminat
 • Eskime payı teminatı
 • Asistan hizmetleri
 • Kullanım kaybı teminatı
 • İhtiyari mali mesuliyet sınırının artırılması
 • Hukuksal koruma teminatı
 • Aracın kaza ya da arızası halinde araç ve araç içindekileri koruma altına alan yol yardımı teminatı
 • İkame araç desteği teminatı
 • Kilit sistemi teminatı
 • Kasko sigorta poliçelerine aynı zamanda istendiği takdirde ferdi kaza kapsamı da eklenebilmektedir.

Ferdi kaza teminatı ise;

 • Vefat durumu
 • Sürekli sakatlık durumu
 • İş görmemezlik durumu
 • Ambulans yardımı teminat ve kasko sigorta poliçesine dâhil edilebilen teminatlardır.

Katılımcılar, bir sene süresince geçerli olan poliçelerini kullanmadıkları durumlarda hasarsızlık indiriminden yararlanabilirler.

Kasko sigortasında bütün sigorta şirketlerinde aynı olan hasarsızlık indirimi tablosu aşağıda yer almaktadır. Bazı sigorta firmalarının 5. kademeden sonra %65 indirim uyguladığı da görülmektedir.

KADEME SÜRE İNDİRİM ORANI
1. kademe İlk 12 aylık süre sonunda %30
2.kademe İkinci 12 aylık süre sonunda %40
3.kademe Üçüncü 12 aylık süre sonunda %50
4.kademe Dördüncü 12 aylık süre sonunda %60

Hasarsızlık indirimi esas olarak sigorta ücretini avantaja dönüştürmede çok önemlidir.

Hasarsızlık indirimi elde edebilmek için önemli olan poliçe dönemi içerisinde hasar talebinde bulunmamaktır. Ancak hasara uğramayan taşıtlar indirim halinden faydalanabilir.

Hasarsızlık indirimi taşıtın toplam prim karşılığından hesaplanır.

Hasarsızlık indirim yüzdeleri; taşıtın yaşı, markası ile modeline göre belirlenir.

Hasarsızlık indirim değerleri yüzde 60’a kadar yükselir.

Kaskoda eşler arasında hasarsızlık aktarımı sağlanabilmektedir. Bu sayede katılımcılar için bazı indirimler uygulanır.

Katılımcı ya da katılımcı adayının hasar frekansı yüksek olduğu takdirde eşinin daha iyi bir hasar frekansına sahip olması durumunda eşini referans olarak gösterebilir. Bu sayede prim tutarlarında belli indirimler sağlanabilir.

Eşler arasında hasarsızlık frekansının gerçekleşebilmesi için katılımcı ya da katılımcı adayının evlilik cüzdanı ve eşinin nüfus cüzdanıyla birlikte acentesiyle iletişime geçmesi yeterlidir.

Türkiye’de kasko sigortası alanında çok sayıda sigorta şirketi yer almaktadır. Bunlar;

 • AK Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Koru Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Neova Sigorta
 • Orient Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Şeker Sigorta
 • Sompo Japan Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Unico Sigorta
 • TürkLand Sigorta
  şirketleridir.

Bir kasko sigortası sahibi olmak ve poliçe imzalamak için ilk olarak beklentilerinizi ve mevcut olası ihtiyaçlarınızı belirleyin. İyi saptanmış kasko poliçesi, küçük primler vererek büyük zararlardan kolayca kurtulmanızı sağlayabilir. Bu aşamada mutlaka sigorta danışmanından yardım alınmalıdır.

Kasko poliçesi alırken;

 • Bütçenizi belirleyin.
 • Kasko ürün çeşitlerini sınıfına, modeline ve şehre göre inceleyin.
 • Tercih ettiğiniz şirketin anlaşmalı taşıt servis ağını inceleyin.
 • İhtiyari mali mesuliyet sınırının yüksek olduğu ürünlere bakın.
 • Manevi tazminat opsiyonunu da göz önüne alın.
 • Poliçenizde ferdi kaza teminatları ile özel şartlardaki mini hasar kapsamını da incelemeyi ihmal etmeyin.
 • Araçta ekstra aksesuarlar bulunuyorsa onları da poliçeye ekletme ihtimalini değerlendirin.

Kasko sigortası yurt dışı teminatı şeklinde ek teminat olarak kasko sigorta poliçesine eklenebilmektedir. Standart özelliklerdeki bir kasko poliçesinde sadece yurt içinde meydana gelebilecek olan hasarlar kapsam altına alınırken ülke sınırları dışındaki teminatı ile aracın yurt dışındaki olası hasarlarını da bu sayede teminat altına alınabilir.

Kasko sigortası; bir motorlu kara taşıtının çarpma, çarpışma dışında yanma, doğal afet durumları, 3.kişilerin araca verdiği zararlar ve çalınma gibi durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman; güvence altına alan önemli bir sigorta türüdür.

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türü olup; çarpışma, hırsızlık, doğal afetler ve diğer meydana gelebilecek kaza ihtimallerine karşı güvence sağlayan önemli bir poliçe türüdür.

1 Ocak 1994 tarihli düzenleme ile Kasko sigortasının genel şartları, bu kanun çerçevesinde;

 • Sigortanın konusu,
 • Sigortanın yer aldığı coğrafi sınırı,
 • Sigortanın teminatı,
 • Ek teminatlar,
 • Teminat konusu dışında kalan durumlar,
 • Eksik sigorta,
 • Aşkın sigorta,
 • Muafiyetler,
 • Sigortanın başlangıcı ile sigorta bitişi,
 • Sigorta ücretinin ödenme durumu,
 • Hasar ve tazminat ödemesine dair yükümlülükler alt başlıklar halinde düzenlenmiştir.
  1 Nisan 2007 güne ait düzenlenen kanun gereğince, sigorta şirketi ile yine sigortalı aracılığında ticari yükümlülükleri belirler. Özel şartlar, eğer ki sigortalının aleyhine olmadığı müddetçe genel şartlar çerçevesine eklenebilir.

Araç Kasko değeri hesaplamasında, aracınızın kaskoya tutarı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) önderliğinde her ay piyasadaki bütün araç modelleri ve araç yaşları göz önüne alınarak yayınlanan listede belirlenen tutardır. TSB ‘nin internet sayfasından, araç kasko bilgisi alınabilir. Bunun yanı sıra aracın pert olması ya da çalınması halinde aracın onarımı söz konusu olamayacağından ötürü araç sahibi olan kişiye aracın hangi dönem içerisinde hasar gerçekleşmiş ise, o döneme ait piyasadaki değerine bakılarak hasar tazmin edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sizin için en iyi araç sigorta & kasko teklifi bifiyatla’da

Mini kasko veya diğer ismiyle dar kasko, küçük limitlerle hazırlanan kasko ürünüdür. Katılımcıların tercihlerine bakarak hazırlanan farklı paketten meydana gelir. Mini kasko paketinde teminat dışında olan bazı durumlar bulunmaktadır. Ancak bunlar şirketine göre değişiklik gösterebilir.

Full veya tam kasko, genişletilmiş paketlerin içerisine ek teminatlar konması ve muafiyetlerden arındırılması ile bütün risklerin sigorta teminatının içerisine alındığı pakettir.

Genişletilmiş kasko sigortasında, poliçedeki sınırların yüksek olduğu, içerisinde çok sayıda ek teminatın yer aldığı kasko paketidir.

Günlük şekilde yapılan kasko paketi, kiralık olan araçlar için hazırlanmış bir pakettir. Özellikle rent a car firmalarının tercih ettiği bir pakettir.

Araç için kasko sigortası yaptırmak oldukça kolay adımdan meydana gelir. İlk olarak sigorta acentesine başvurarak taşıtın kasko değerini ortaya çıkarabilir ve mevcut riskler incelenerek tercih yapılabilir.

Acentenizle yaptığınız görüşmede TC kimlik kartı veya pasaport numarası, taşıt plaka bilgileri ile araç ruhsatının seri numarasının iletilmesi yeterlidir.

Bütçenize ve de ödeme seçeneklerinize en uygun, risklere göre kişiselleştirilmiş kasko poliçesi için “Bifiyatla” ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Sizin için en doğru kasko teklifini bulmak için form doldurun veya “Bifiyatla” ile iletişime geçerek size özel çözümlerden yararlanın.

Poliçe iptali farklı durumlarda gerekebilir. Bunlar;

 • Aracın satılması halinde
 • Müşteri talebi halinde
 • Trafikten men edilme koşullarının gerçekleşmesi halinde iptal işlemi yapılır.

Poliçenin iptalinin yapılabilmesi için;

 • Noterden araç satış sözleşmesi alınması,
 • Müşteri isteği halinde gerçekleşen iptalde sigortalının yazılı talepte bulunması,
 • Taşıtın trafikten men edilmesi halinde trafik tescilden satış belgesi alınması yeterlidir.

Hemen Teklif Al!

En Uygun Araç Kasko Sigortası Fiyatları